BestBuyAward - garancija najboljeg omjera cijene i kvalitete

Hrvatskim poslovnjacima Vipnet ispred svih. Ispred: HT-a, Tele2, INA-e, Konzuma, Metro-a...

Hrvatskim poslovnjacima Vipnet ispred svih. Ispred: HT-a, Tele2, INA-e, Konzuma, Metro-a...

Najnovije Business Best Buy Award istraživanje iz rujna ove godine daje posve novu sliku na to kako hrvatski poslovni korisnici danas gledaju na proizvode i usluge koje se nude njima i njihovim tvrtkama u Hrvatskoj te za koje oni tvrtke, proizvode i usluge smatraju da hrvatskom poslovnom tržištu nude najbolji omjer cijene i kvalitete.

Business Best Buy Award 2012 / 2013 istraživanje obuhvatilo je više od trideset različitih "poslovnih" kategorija - primjerice: prijenosna računala, mobitele za poslovne korisnike, davatelje telekomunikacijskih usluga za poslovne korisnike, banke, osiguravajuće kuće, poslovne hotele, vozila za poslovnu namjenu i dr.

Od svih istraženih kategorija, apsolutno su najzanimljiviji rezultati u tzv. "glavnoj kategoriji" u kojoj se hrvatske poslovne korisnike pitalo sljedeće pitanje: "Navedite nam naziv proizvođača ili davatelja usluga koji po Vašem osobnom iskustvu i mišljenju, ili iskustvu i mišljenju Vama bliskih kolega, u Hrvatskoj nudi NAJBOLJI OMJER CIJENE I KVALITETE ZA POSLOVNE KORISNIKE, TVRTKE I ORGANIZACIJE. To može biti domaća ili inozemna tvrtka, mala ili velika tvrtka, i može biti iz bilo kojeg sektora gospodarstva. Navedite naziv jedne tvrtke, proizvoda ili usluge koja je po Vama, pojam i najbolji primjer u Hrvatskoj za NAJBOLJI OMJER CIJENE I KVALITETE kada je riječ o proizvodima i uslugama za poslovne korisnike, tvrtke i organizacije:"

Najveći broj navoda ispitanika na ovo glavno pitanje BUSINESS Best Buy Award istraživanja 2012 / 2013 osvojio je uvjerljivo Vip odnosno Vipnet.

Nakon Vipneta, hrvatski su poslovnjaci najčešće navodili brandove Hrvatskog Telekoma  (T-Com, T-Mobile, T-HT, Hrvatski Telekom, HT), zatim Tele 2, nakon toga: Konzum, Metro, INA-u, Iskon, Lidl, Agrokor i Metronet.

Bitno je također napomenuti da je prvoplasirani (Vip/Vipnet) u ovom istraživanju osvojio dvostruko veći broj glasova od drugoplasiranog (zbrojeni glasovi za T-Com, T-Mobile, T-HT, Hrvatski Telekom, HT).

Koliko je zanimljivo da je uvjerljivo prvo mjesto osvojio Vipnet, toliko je zanimljivo i da prva tri mjesta ove poslovne Best Buy Award top liste zauzimaju odreda telekomunikacijske kompanije. (Primjerice, u sličnoj Best Buy Award Top listi iz srpnja 2012. u kojoj su ispitanici bili opća populacija u Republici Hrvatskoj - vršna mjesta osvojile su redom kompanije i brandovi koji su usko vezani uz prehranu: Vindija, K-Plus, Dukat, Konzum, Gavrilović, Lidl...).

Očito je da ono što je danas hrvatskom građanstvu prehrana, to je hrvatskim tvrtkama i poslovnim korisnicima - telekomunikacijska usluga.

Business Best Buy Award 2012/2013 istraživanje jasno pokazuje ne samo da su telekomunikacijske usluge danas temeljna potreba svakog hrvatskog poslovnog čovjeka i svake hrvatske tvrtke, već i  da su hrvatski poslovni korisnici očito zadovoljni omjerom cijene i kvalitete koje im nude telekomunikacijske kompanije na hrvatskom tržištu.

 

O BUSINESS BEST BUY AWARD ISTRAŽIVANJU

U BUSINESS Best Buy Award 2012 / 2013 anketiranju sudjelovalo je 1.228 ispitanika - isključivo poslovnih osoba (vlasnici tvrtki, predsjednici uprava, glavni direktori, članovi uprava, direktori sektora, rukovoditelji i sl.).

Anketiranje je provedeno od 4. do 20. rujna 2012, CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness) metodom od strane švicarske kuće ICERTIAS - International Certification Association, prema narudžbi hrvatske tvrtke Axios i uz suradnju s vodećom svjetskom konzultantskom i revizorskom kućom PWC (PricewaterhouseCoopers).

Kompletno istraživanje CROATIA BUSINESS Best Buy Award 2012/2013 provedeno je u skladu s odredbama 'Međunarodnog kodeksa za provedbu tržišnih i društvenih istraživanja' koji su donijele Međunarodna trgovačka komora (ICC) i Svjetska udruga za tržišna i sociološka istraživanja (ESOMAR).

 

 

CROATIA BUSINESS BEST BUY AWARD  2012/2013

Rezultati istraživanja

Anketno pitanje: "Navedite nam naziv proizvođača ili davatelja usluga koji po Vašem osobnom iskustvu i mišljenju, ili iskustvu i mišljenju Vama bliskih kolega, u Hrvatskoj nudi NAJBOLJI OMJER CIJENE I KVALITETE ZA POSLOVNE KORISNIKE, TVRTKE I ORGANIZACIJE. To može biti domaća ili inozemna tvrtka, mala ili velika tvrtka, i može biti iz bilo kojeg sektora gospodarstva. Navedite naziv jedne tvrtke, proizvoda ili usluge koja je po Vama, pojam i najbolji primjer u Hrvatskoj za NAJBOLJI OMJER CIJENE I KVALITETE kada je riječ o proizvodima i uslugama za poslovne korisnike, tvrtke i organizacije:"

 

Rezultati:

1. Vipnet / Vip = 7,2%

2. T-Com / T-Mobile / T-HT / Hrvatski Telekom / HT = 3,6%

3. Tele 2 = 3,2%

4. Konzum = 2,9%

5. Metro = 2,4%

6. INA = 1,6%

7. Iskon = 1,6%

8. Lidl = 1,5%

9. Agrokor = 1,4%

10. Metronet = 1,4%

 

Ostalo = 39%

Ne znam / Nitko / Ne mogu se odlučiti i sl. = 34,2%

 

N=1.228 (Poslovne osobe u Republici Hrvatskoj*)

Istraživanje proveo: ICERTIAS - International Certification Association, Zurich, Switzerland, po narudžbi: Axios d.o.o.

Metodologija: CAWI-DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness)

Anketiranje je provedeno u rujnu 2012.

 

*UZORAK:

U istraživanju "CROATIA BUSINESS BEST BUY AWARD  2012/2013" anketirano je ukupno 1.228 osoba u Republici Hrvatskoj. Od toga 72% muškaraca i 28% žena. Ispitanici su bili isključivo osobe starije od 18 godina, od čega: 4% u rasponu 19-24 godine starosti; 10% (25-29); 27% (30-39); 49% (40-60); 10% - više od 60 godina starosti. Svi anketirani završili su minimalno srednju školu, od čega je 37% završilo srednju školu, 17% preddiplomski studij, 43% diplomski studij, dok 3% posjeduje titulu doktora znanosti. Svi ispitanici imaju određenu upravljačku funkciju ili vlasnički status unutar tvrtke ili organizacije, od čega je 53% anketiranih vlasnik, predsjednik uprave ili glavni direktor kompanije; 9% je član uprave; 11% je direktor sektora, odjela i sl.; 19% je rukovoditelj ili manager; 8% je voditelj projekta i sl. Prema broju zaposlenih u tvrtki u kojoj rade, 35% ispitanika dolazi iz tvrtki koje zapošljavaju od jednog do četiri zaposlenika; 22% ispitanika dolazi iz tvrtke koja zapošljava između 5 i 19 zaposlenika; 10% ispitanika (20-49 zaposlenih); 8% (50-99); 8% (100-249); 7% (250-1.000); 10% (više od 1.000 zaposlenika).

Best Buy Award - medalja koju mogu nositi samo proizvodi i usluge vrhunske kvalitete i odlične cijene

 

Be the best. Join the best. Join our exclusive, international affiliation of premier brands voted best in value for money by consumers.

 
Newsletter signup
Pitanja i odgovori
 
Zašto je omjer cijene i kvalitete - bitan?
Po čemu se Best Buy Award razlikuje od drugih nagrada?
Saznajte više
 
Kako vam pomaže Best Buy Award
Deep Mind Awareness